Skapa musik med oss
- Dö inte med din musik inom dig!

Vi människor är naturligt kreativa varelser. Om vi bara visste detta från tidig ålder och blev uppmuntrade av våra föräldrar, samt fick rätt verktyg för att förverkliga våra unika och fantastiska idéer på fysiska planet, skulle världen se helt annorlunda ut än vad den gör idag. Skolsystemet och våra samhällen över hela världen värdesätter produktivitet inom icke-kreativa arbetsområden väldigt högt, utan att egentligen förstå det faktiska värdet av konstnärliga och musikaliska skapelser.

Saken är dessutom den, att vissa av oss hade större tur i livet och blev uppfostrade av föräldrar som gjorde ett fantastiskt jobb med att både se och värdesätta våra medfödda talanger. Men de flesta föräldrar har en föräldramentalitet med total avsaknad av tillit och tro på sina barn och deras kreativa förmågor. Och musik är ett exempel på en av de magiska konstformer som vi är här för att sprida till varandra.

Hur konformism sakta dödar din kreativitet

En av de största orsakerna till att vårt samhälle ser ut som det gör idag när det gäller kreativitet och konst är att människor lever på ett mycket konformistiskt sätt. Och föräldrar är tyvärr starkt påverkade av samhället och dess kärnvärden. De vill gärna tro att de har stor frihet i livet, men i själva verket har de inte det. Detta är något som de bara känner på en undermedveten nivå, medan deras vardagliga liv blir mest en fråga om att överleva. 

Något de flesta av oss vet är att i vårt samhälle så vinner oftast majoritetens övertygelser, oavsett om dessa övertygelser faktiskt är hälsosamma och gynnsamma för människor eller inte. Regeringar världen över har under lång tid varit starkt påverkade av storföretagens makt, och därmed deras prioritering av snabb ekonomisk tillväxt framför mycket annat. Och ekonomisk tillväxt är ju i sin tur beroende av tekniskt, systematiskt och akademiskt utbildade arbetsstyrkor som är enkla att kontrollera. Makthavare bryr sig uppriktigt sagt inte om att människor verkligen lyckas i sina kreativa strävanden och uttryck för att uppfylla sin största potential i livet. Allt det som de inte kan kontrollera kommer de på ett eller annat sätt försöka förminska eller förlöjliga.

När det gäller föräldrar så faller tyvärr många av dem i fällan om falsk säkerhet, när de uppfostrar sina barn i ”kärlekens” namn. De gör såklart inget fel i detta, då många är omedvetna om att samhällssystemet, och många av dess olika strukturer, i grunden är byggt på mycket ohälsosamma och inte så välvilliga byggstenar. Byggstenar som är på plats för att tjäna en liten grupp makthavare och beslutsfattare.

Men det finns också lika mäktiga och kraftfulla vindar som blåser åt det positiva hållet. För varje dag som går så vaknar många människor, i olika åldrar, upp till sina musikaliska och konstnärliga förmågor. De vaknar kanske framför allt upp till sin förmåga att kanalisera sin inre röst och dess melodier, samtidigt som de upplever den enorma kraft som musiken har. Vi på Melodihuset tror att, det enda sättet att verkligen förkroppsliga den skaparglädjen och kraften i realtid, är att följa sin inre kompass. Genom att göra det öppnar du upp alla dina sinnen och blir en ren kanal för universum att ta emot dina specifika budskap, som du är här för att sprida med sång och musik.

skapa-musik-spela-gitarr

Skapa musik för att finna läkning och uppleva inre transformation

När vi skapar utvidgar vårt medvetandes horisont. Vi läker för att steg för steg, bli mer av den vi faktiskt är. Genom att skapa musik förflyttar vi oss bokstavligen till högre plan av medvetande, varje steg på vägen. Och genom att uttrycka oss själva kan vi fullt ut känna glädjen över att vara här på jorden. Inte bara tänka det, utan faktiskt känna det i vår kropp. Det handlar om att ta emot och hedra de specifika budskap som kommer till just dig, och att vara den som gör ditt eget unika musikaliska avtryck här på jorden. 

Vi på Melodihuset tror verkligen att musik och musikaliska skapelser tillhör oss alla, oavsett om det kommer genom text, sång, ett instrument eller genom något helt unikt och innovativt som vi ännu inte har upptäckt. 

För att en musikalisk idé ska kunna förverkligas krävs att din fria vilja är med, ditt personliga ägandeskap och din acceptans kring där du är just nu på din resa. Men kanske har du också märkt att universum inte alltid är så snäll med att berätta det för dig? Universums knackningar på dörren blir vanligtvis högre och högre med tiden tills ljudet blir omöjligt att förneka. Ditt inre kall växer sig starkare och starkare. Detta händer eftersom vi är menade att vara kanaler för vår egen expansion men även för universell expansion i stort. 

Vi vill inte att du känner någon press, men i slutändan kan vi inte förväxla våra gåvor och krafter med något annat än vad de verkligen är. Som det klassiska talesättet säger, vi på Melodihuset vill inte att du ska dö med din musik inom dig. Vi vill att du ska veta att världen behöver din musik.Så om du känner dig kallad att skapa din egen musik, oavsett var du befinner dig på din kreativa resa, är du mer än välkommen att läsa mer om oss på vår webbplats.

Gratis e-guide: Så skapar du en bättre relation med ditt barn

Ta del av vår guide med tips och stöd som kan hjälpa dig skapa en ännu bättre relation med ditt barn. Genom att ange din epost adress går du med på att få nyhetsbrev från Melodihuset. Avsluta din prenumeration när du vill. När du registrerat din e-post nedan kommer du dirigeras vidare till e-guiden.